חזרה לכותרות

  הסתיים בהצלחה רבה מבצע י"א ניסן
הת' שזכו בכרטיס טיסה: הת' יוסף יצחק אמיתי, תות"ל לוד. הת' יהודה גינזבורג, תות"ל נתניה. הת' מנחם מענדל וירט, חח"ל צפת. הת' שנ"ז לבקיבקר, תות"ל מגדל העמק. הת' שד"ב ליסון, ישיבה-גדולה 'תורת-אמת'. הת' יעקב ליפסקר, מתיבתא 'אהלי תורה'. הת' שד"ב ליפש, חח"ל צפת. הת' בניהו מזרחי, ישיבה-גדולה קרית גת.  הת' ישראל מעטוף, חח"ל צפת. הת' ישראל מעל, נתניה. הת' לוי יצחק מרנץ, חח"ל צפת. הת' שמואל ניסעלוויטש, תות"ל המרכזית-‏770. הת' חיים שמריהו סגל, חח"ל צפת. הת' מנחם סקולניק, תות"ל הקריות. הת' שמואל ערד, חח"ל צפת.  
 
בהשתתפות של 102$ בכרטיס טיסה לכ"ק אד"ש מה"מ זכו:
 'אהלי תורה' - זאל, קראון הייטס: הת' מוניץ שלום דובער, הת' לוסטיג אלכסנדר, הת' ווירצבערג זלמן שמעון. ישיבת חב"ד, פוסטוויל, איווה,: הת' בראונשטיין שניאור זלמן . ישיבת התמימים, אפסטייט, נ.י.: הת' שטרן חיים, הת' קאטלארסקי חיים, הת' פערלמאן יעקב, הת' סאלאר מענדל, הת' טעוועל שמואל יצחק. הת' טעוועל לוי, הת' חאנין אייזיק, הת' הענדרי שניאור זלמן. ישיבת חב"ד, בית שמש. הת' פלג שמואל. ישיבת חב"ד ביתר: הת' מורגנשטרן דוד. ישיבה-גדולה בני ברק: הת' אקרמן גרשון. ישיבה-גדולה חב"ד בברינואה: הת' קארענבליט יהושע, הת' איידלמאן אליהו, הת' מאסקוויץ ניסן. ישיבת חב"ד יוהנסבורג, דרום אפריקה: הת' חייקין מיכאל, הת' הלר מנחם מענדל, הת' באנישעוויטש יוסף יצחק, הת' איזנברג עקיבא. תות"ל המרכזית - כפר חב"ד: הת' עמרם מנוחין. חדר וויז'ניץ, אנטוורפן, בלגיה: גורארי' יעקב. תות"ל חובבי תורה, קראון הייטס:  הת' לאבקאווסקי שמריהו. הת' ווייל משה, הת' גאלדבערג שלום. ישיבת חח"ל חיפה: הת' עובדיה יוסף יצחק. ישיבת חב"ד טורונטו, קנדה: הת' סייבאל שמעון. הת' טשעזני יוסף. הת' ווינברג שמואל. הת'  גאלדשטיין יהושע, הת' בוטמן בן ציון. מתיבתא חב"ד בלונדון, אנגליה: הת' שחט מרדכי. הת' גארדאן אשר. ישיבת חב"ד מאנסי: הת' קראסניאנסקי מרדכי צבי. תות"ל מגדל העמק: הת' הירץ לוי יצחק, הת' אליאס מנדי. תות"ל מונטריאול, קנדה: הת' ראדעל אליעזר דוד. הת' גרין יהודה. הת' לינדסי שלמה לייב. ישיבה גדולה חב"ד, מלבורן, אוסטרליה: הת' סבאח מנחם מענדל. ישיבת חב"ד מנצ'סטר, אנגליה: הת' ניימאן ישראל. הת' לובין מנחם מענדל. הת' כהן חיים. מכון סמיכה חב"ד מקסיקו: הת' נחמיאס שחר. הת' מנור ליאור. מתיבתא 'אהלי תורה', קראון הייטס:  הת'  שער אברהם מאיר הלוי. הת' שוחאט יוסף יצחק. הת' עבער ניסן. הת' נפרסטק שמואל. הת' לעוויטין לוי. הת' ליבעראוו דוד. הת' לוין זלמן. הת' לאש ברוך. הת' זלמנוב חיים ישעיה. הת'  הורביץ אליהו הלוי. הת' גורביץ' משה הלוי. הת' גאלדמאן אליהו. 'בית הר"מ', נחלת הר חב"ד: הת' שוויכא אליהו. הת' מיפעי מנחמי. הת' מאירי אברהם. הת' לרנר ישראל נחמן. הת' גוחפי מנחם מענדל. הת' בניטה יוסף יצחק. ישיבת חב"ד נתניה: הת' קופצ'יק מנחם מענדל. הת' לבקיבקר שמואל. הת' לבקיבקר יוסף יצחק. הת' בלומבערגר משה. ישיבת חב"ד ס. פאלו, ברזיל: הת' ברוד דובי. תות"ל המרכזית 'בית משיח' - 770: הת' רויטמן זאבי. הת' קופצ'יק יחיאל. הת' כהן מנחם (בהר"י). ישיבת חח"ל צפת: הת' שפאלטר נתן יצחק. הת' שמולביץ שלום דובער. הת' פלדמן שניאור זלמן. הת' עמרמי שניאור זלמן. הת' נפרסטק יואל. הת' לנדא יעקב. הת' ישראלי שניאור זלמן. הת' ימיני אהרן. הת' ידגר מנחם מענדל שמעון. הת' חפץ מנחם מענדל. הת' ווילשאנסקי ישראל שנ"ז. הת' קפלן ישי. תות"ל הקריות: פיזם מנחם מענדל הת' עמור מרדכי. הת' סגל צבי. הת' כץ נריה. הת' גורפינקל אליהו משה. ישיבות תות"ל קרית גת: הת' קייזר בועז. הת' גול ישראל. ישיבת חב"ד רחובות: הת' שאער יעקב. הת' פרנקל שניאור זלמן. הת' סימה יוסף יצחק. הת' נוטיק שמואל מרדכי. הת' מזרחי יוסף. הת' אהרנבייב עזריה. הת' אהרן יוסף יצחק. ישיבת חב"ד רמת אביב: הת' למברג עודד. 'אחי תמימים' כפ"ח: הת' ריבקין מנחם מענדל. ישיבות 'תורת אמת' י-ם: הת' מטוסוב תנחום.  

בסט הספרים 'הגדה של פסח' - זכו הת':
אבצן בן ציון, מאנסי; אבראמאוויטש אליהו שמואל, אפסטייט; איטצינגער יוסף יצחק, לונדון מכינה; אייזנמאן שניאור, תורת אמת ישי"ג; אליאס בצלאל, קריות; אליפי' ישי, ברינואה ישי"ג; ארפי שלום דובער, ברינואה ישי"ק; אשכנזי אליעזר, 770; בורושנסקי ראובן, 770; בלאזענשטיין מנשה, מלבורן; בלוי דובער, מונטריאול ישי"ג; בן זכרי לוי, ס. פאולו; בן נתן דב, רשל"צ ; ברדוגו מנחם מענדל, צפת; גבעוני בצלאל, נתניה; גודשטיין יקותיאל, טורונטו; גולדצווייג שלמה, ס. פאולו; גולדשטיין יעקב, 770; גמליאל שמואל, 'אור שמחה'; האקנער שמריהו, אפסטייט; הורביץ שמואל הלוי, מתיבתא אוה"ת; העכט שמואל, טורונטו; הרבסטמן אברהם שלמה, אור תמימים; הרוש בנימין, רמת אביב; הרשקוביץ מנדי, 770; ווייס לוי יצחק שמואל, לונדון מכינה; וויספיש יוסף יצחק, נתניה; וולבובסקי שלמה, מתיבתא אוה"ת; ויארדא שלום דובער, ברינואה ישי"ק; חביב משה, תורת אמת ישי"ק; חזנוב אברהם, אפסטייט; חייטאן מנחם מענדל, דרום אפריקה; חסדן יוסף חיים, דרום אפריקה; טויטו לוי, בני ברק ישי"ק; יוניק יוסף יצחק, לונדון מכינה; ינקוביץ אברהם, מקסיקו; ישראלי שמואל, קרית גת; כהן אריאל שניאור, רחובות; כהן דוד, 'בית הר"מ'; כהן יוסף יצחק, מגדל העמק; כהנא מנחם מענדל, ראשל"צ ; לביוב אליאסף, אלעד; לווין אליהו נתן, תורת אמת ישי"ג; לוזיה יפתח, 'דעת' ; לויטין יחיאל מיכל, קרית גת; לייט מנחם, מתיבתא אוה"ת; ליפינסקי לוי, מנשסתר; לנאו דניאל, חיפה; לנקין אלעד, 'דעת' ; מאצקין מנחם מענדל, מתיבתא אוה"ת; מאריס ישראל בער, סיגייט; מאשקאוויטש ארי' לייב, מתיבתא אוה"ת; מוריס מנחם, צפת; מרזוב מנחם מענדל, מתיבתא אוה"ת; נאטיק מנחם מענדל, איווה; נאטיק שד"ב, ברינואה ישי"ג; נגר שלום, חובבי תורה; ניומאן שמואל, בני ברק ישי"ג; נמני מרדכי, טורונטו; נעמאנאוו ניסן, ברינואה ישי"ג; נעמענאוו ישעי' זושא, פרנקפורט; סאסנקא אשר, איווה; סופר יונה אברהם, לוד; סיבוני מרדכי, ברינואה ישי"ג; סערעבריאנסקי יוסף שמואל, מלבורן; סערעבריאנסקי לוי, מתיבתא אוה"ת; עובדיה שניאור, צפת; עמנואל גד רון, רחובות; עמנואל חי נתנאל, חיפה; עמנואל חיים, מנשסתר; פוזנר אליעזר, מתיבתא אוה"ת; פינסון יצחק, פרנקפורט; פיקארסקי הלל, מתיבתא אוה"ת; פיקל שמואל יעקב, 'בית הר"מ'; פניאן ארז, רמת אביב; פרוס ישראל ארי' לייב, מתיבתא אוה"ת; פרידמאן הכהן שניאור זלמן, מאנסי; פרידמן מנחם מענדל, אוה"ת זאל; פרלשטיין דוד לייב, מונטריאול ישי"ג; פרנס יוסף יצחק, מתיבתא אוה"ת; צירקינד חיים, מונטריאול ישי"ק; קדיש פנחס, צפת; קופצ'יק שלמה, פונה - הודו; קורנט יהושע, ביתר; קליין יוסף יצחק, מתיבתא אוה"ת; קלפא אליהו, בית שמש; ראסקין לוי, מתיבתא אוה"ת; רובין משה, מלבורן; רוזנברג מנחם מענדל, תורת אמת ישי"ק; רוטנברג דניאל, מגדל העמק; רויטבלט מיכאל, צפת; שארף מענדל, חובבי תורה; שגב יונתן יעקב, צפת; שוחאט שלום דובער, קליפורניה; שוסטערמאן יוסף יצחק הלוי, מאנסי; שיפמן מנחם מענדל, צפת; שמערלינג יחיאל, אוה"ת זאל; שעתל מנדי, קריות; שפרינגר ישראל, צפת; שפריצער שניאור זלמן, מתיבתא אוה"ת; שפרלינג שלמה, בני ברק ישי"ק; ששון שמואל, רחובות ;

בספר 'יומן קבלת המלכות', זכו הת':  
בער שמואל, מלבורן; אהרוניאן פריאל, נתניה; איזאגווי אהרן, מתיבתא אוה"ת; איפערגאן מרדכי, לונדון מכינה; אלבקורק שמואל יצחק, מתיבתא אוה"ת; אלישביץ מנחם, קרית גת; אסולין מנחם מענדל (פ.), ברינואה ישי"ק; ארבוב מנחם מענדל, נתניה; אשער שלמה, חובבי תורה; בוש ישראל דוד, אוה"ת זאל; בלוי מנחם מענדל, אפסטייט; בנימינסון אליהו, חובבי תורה; בערקאוויטש דובער, מונטריאול ישי"ג; בערקאוויטש שנ"ז, מונטריאול ישי"ק; ברדה שניאור, נתניה; בריסקי דובער, מתיבתא אוה"ת; ג'ורנו יוסי, קריות; גבירץ מנחם מענדל, ראשל"צ ; גודמאן יוסף יצחק, מתיבתא אוה"ת; גורביץ' יוסף, מתיבתא אוה"ת; גורביץ שלום דוב בער, ברינואה ישי"ג; גינזבורג יהודה, מגדל העמק; גינזבורג שלום דובער, מתיבתא אוה"ת; גלוכובסקי יוסף יצחק, ברינואה ישי"ג; גלוכובסקי יחיאל, רחובות; גנדל בנימין זאב, צפת; גרוזמן מנחם מענדל, צפת; גרוזמן שלום דובער, אלעד; גרינבערג יוסף יצחק, מתיבתא אוה"ת; גרנובטר ישראל, צפת; דובאוו רפאל נחמן, לונדון מכינה; דינרי רפאל, צפת; דעכטער דובער, חובבי תורה; הגר שמואל, תורת אמת ישי"ג; הולצברג משה, מונטריאול קטנה; הורביץ שניאור, צפת; הורביץ שניאור זלמן, מתיבתא אוה"ת; הורוויץ אריה לייב, מתיבתא אוה"ת; הורוויץ שניאור, טורונטו; הילדעסהיים נפתלי הערץ, מתיבתא אוה"ת; הרצל לוי, איווה; וואלאסאוו שמואל, מתיבתא אוה"ת; ווילהעלם מ"מ (בר"י), מתיבתא אוה"ת; ווילענקין מוטי, מתיבתא אוה"ת; ווינבערגער מנחם מענדל, ברינואה ישי"ק; וולבובסקי משה אריה, מתיבתא אוה"ת; וולפא צבי הירש, צפת; ויסמאן מיכאל משה, קרית גת; זאקאן נפתלי, מתיבתא אוה"ת; זלמנוב מנחם מענדל, נתניה; זלצמן דוד זעליג, ביתר; חשדי מנחם מענדל, מתיבתא אוה"ת; טיפענברון מנחם מענדל, לונדון מכינה; טעוועל ישראל, מתיבתא אוה"ת; טעוועל מנחם מענדל, אפסטייט; יאקאבס דוד ניסן, אוה"ת זאל; יוניק אליהו, מתיבתא אוה"ת; יעקבסאן לוי יצחק, מתיבתא אוה"ת; כנף שלמה יששכר, מונטריאול ישי"ק; לבנוני שלמה, קרית גת; לוי מנחם מענדל, צפת; לויפער אריה לייב, מתיבתא אוה"ת; ליפסקר יקותיאל, איווה; לנצ'נר מנחם מענדל, צפת; מאירי בנימין, צפת; מייערס מענדל, אוה"ת זאל; מיפעי יוסף יצחק, צפת; מירלשוילי סימון, ראשל"צ ; מלמד מנחם מענדל, ראשל"צ ; מנור מרדכי, נתניה; נמני יוסף יצחק, מונטריאול ישי"ג; נעש אליהו, מנשסתר; נתן נדב, צפת; סטאליק בן ציון, אוה"ת זאל; סילווערמאן שלמה, טורונטו; ספיטצקי שניאור זלמן, אוה"ת זאל; עידה יהושע רפאל, 'בית הר"מ'; עמבר מנדי, קריות; ערנטרוי לוי יצחק, 770; פאפאק שמואל, ביתר; פגוט משה, מקסיקו; פיש דניאל, ס. פאולו; פלמן יחיאל, רחובות; פרידמן ח.ז, 'בית הר"מ'; פרידמן חונא חיים, לוד; פרימן מנחם מענדל, ס. פאולו; פרמן שמוליק, מקסיקו; צייטלין לוי יצחק, מונטריאול ישי"ק; צימענד ארי,' דרום אפריקה; צירקינד יצחק, מונטריאול ישי"ג; קדוש אושר, ביתר; קומער שלום דובער, ביתר; קירש יהודה לייב, ברינואה ישי"ג; קירש מ"מ, נתניה; קליין פסח גבריאל, מאנסי; רודין יוסי, מאנסי; רוטמאן שלום, ברינואה ישי"ג; ריבקין אלעזר יצחק, ראשל"צ ; שארף שלום דוב, רחובות; שווארץ יוסף יצחק, 770; שוסטרמן אלכסנדר זאב, מונטריאול ישי"ג; שושן מנחם מענדל, ברינואה ישי"ג

בסט הספרים "דבר מלכות" - כיס, זכו התמימים שקיבלו מעל 350 נק':
 אבגי פלמן ישראל, לונדון מכינה; אבוטבול מנחם מענדל, אלעד; אביטן, קליפורניה; אבנד ש, קליפורניה; אדרעי מענדי, אור שמחה; אדרעי מרדכי, ברינואה ישי"ק; אהרן חגי שמואל, חיפה; אהרן עקיבא, מלבורן ישי"ק; אודקאף ירמי, קליפורניה; אוזאן ציון, ברינואה ישי"ק; אוזן ישראל מאיר, תורת אמת ישי"ג; אוחיון יריב ראובן, 'דעת'; אוחנונה יוסף משה, ביתר; אולידורט שמוליק, חיפה; אולמן אלישע, רחובות; אופן מנחם מענדל, צפת; אוריאן אהרן, נתניה; אוריאן יוסף יצחק, חיפה; אושר יעקב ישראל, צפת; אזואלוס אלירן, הייטעק; אזולאי מנחם מענדל, ברינואה ישי"ק; אזיזה ישראל חיים הלל, ברינואה ישי"ק; איזאגווי י, ברינואה ישי"ג; איזאגווי נתן נטע, מתיבתא אוה"ת; איידלמן סעדיה, צפת; איידעלמאן אלי, ברינואה ישי"ק; איידעלמאן שלום דובער, אוה"ת זאל; אייזיקוב דוד, מנשסתר; אייזן לוי יצחק, מגדל העמק; אייזנבך יצחק דב, תורת אמת ישי"ק; אייזנברג מנחם מענדל, מגדל העמק; איינשטיין ב, קליפורניה; איינשטיין י, קליפורניה; אילוליאן לוי יצחק, ווינסאן; אלטאבי יוסף י"י, אוה"ת זאל; אלטאבי לוי, ברינואה ישי"ק; אלטאבי מאיר, ברינואה ישי"ק; אלטיין צבי הירש, מונטריאל ישי"ק; אליאב מנחם מענדל, מקסיקו; אליאס מנחם מענדל, צפת; אליטוב מנחם מענדל, תורת אמת ישי"ק; אלימי מנחם מענדל, ברינואה ישי"ק; אלף דוד, טורונטו; אלפסי ארי,' ווינסאן; אלקובי יוסי, צפת; אמילוב יעקב, ווינסאן; אמיתי מנחם מענדל, נתניה; אמיתי שניאור, ראשל"צ ; אנדרוסייק זאב, אור שמחה; אנטיאן שלום בער, בית שמש; אסולין שניאור זלמן (פ), ברינואה ישי"ק; אסייאג שילה, ווינסאן; אסייג שאול, 770; אקסלרוד מענדי, לוד; אראנאוו צמח, איווה; ארטובסקי חיים לייב, נתניה; אריאל מנחם מרדכי, רחובות; ארנאלד אברהם מ. הכהן, פנסלווניה; ארנשטיין אברהם, נתניה; אש דניאל, 'דעת'; באראן מנחם מענדל, אפסטייט; באראס מענדל, חובבי תורה; בארענשטיין ישראל הכהן, מתיבתא אוה"ת; בארענשטיין שמואל הכהן, מתיבתא אוה"ת; בארענשטיין שנ"ז הכהן, ברינואה ישי"ג; בהרמנד שי, נתניה; בוארון יוסי, ונציה; בוים יובל, 770; בוימגארטן אייזיק, מתיבתא אוה"ת; בוימגארטן יהודה לייב, ברינואה ישי"ג; בוימגארטען לוי יצחק, דרום אפריקה; בונה אבי, צפת; בוקובזה ישראל, 770; בוקובזה מנחם מענדל, ראשל"צ ; בוקיעט שלום, ווינסאן; בוקיעט שמואל, אפסטייט; בוקסנשפנר בערל, ס. פאולו; בוקצ'ין מאיר ישראל, ביתר; בורנשטיין יעקב, ווינסאן; בורקיס שניאור זלמן, רחובות; בטיטו שניאור, ווינסאן; ביאלא משה, אפסטייט; ביטון יוסף יצחק, ברינואה ישי"ג; ביטון מנחם מענדל, מונטריאל ישי"ק; ביטון שמואל, רחובות; ביטון שניאור זלמן, בני ברק ישי"ק; ביכובסקי מרדכי, צפת; בינדמן ישראל שלמה, בני ברק ישי"ק; בלאנק ישראל נח הלוי, ברינואה ישי"ג; בלוי אורי, 'בית הר"מ'; בן אמו חיים הלל, אוה"ת זאל; בן אמו מנחם מענדל, אור שמחה; בן דוד אוריאל, אור שמחה; בן שמעון יהושע, מונטריאל ישי"ג; בנארוש מנחם מענדל, ברינואה ישי"ק; בנטי רודי, צפת; בנייש לוי יצחק, מנשסתר; בעגון מ"מ, קליפורניה; בעגון מנחם מענדל, ס. פאולו; בעגון שמחה, ס. פאולו; בעלקין יוסף, אפסטייט; בערקאוויטש שד"ב, קליפורניה; בקוש מנחם, לוד; בקשי שלום בער אהרן, תורת אמת ישי"ג; בר זוהר שמואל, קריות; בר שלום ערן, 'דעת'; בראד ישראל מאיר, דרום אפריקה; בראון צבי הירש, צפת; בראון שמואל דב, רחובות; בראונר לוי יצחק, קריות; בראנשטיין יוסף יצחק, ברינואה ישי"ג; בראנשטיין מנחם מענדל, מאנסי; ברגר עזריאל, 770; ברדוגו אברהם ברוך, בית דגן; ברדריאן דוד משה, נתניה; ברוכשטט בערל, ברינואה ישי"ג; ברוק דוד, מונטריאל ישי"ק; ברוק יהושע, 'בית הר"מ'; ברכץ לוי יצחק, ברינואה ישי"ק; ברנדלר שניאור, לוד; ברענען מענדי, ווינסאן; ברעסמאן דוד, חובבי תורה; ברקוביץ' לוי יצחק, נתניה; ברקוביץ מנחם מענדל, צפת; בשארי מנחם ברוך, ראשל"צ ; ג'ורנו לוי, ווינסאן; גאלאווינסקי דוד, מתיבתא אוה"ת; גאלדוואסער יוסף, ברינואה ישי"ג; גאלדין זאב, מאנסי; גאלדשטיין ז, קליפורניה; גאלדשטיין ישראל אריה לייב, ברינואה ישי"ג; גאלדשטיין מ"מ, קליפורניה; גאלדשמיד פרץ, מתיבתא אוה"ת; גאנזבורג ישראל, 770; גבירץ אברהם יהודה, צפת; גדז' אברהם אלימלך, צפת; גדז' אלעזר, קריות; גדז אוריאל, אור שמחה; גדז דן, אור שמחה; גדיאן שמואל, רמת אביב; גדסי שלום, צפת; גוחפי מנחם מענדל, דרום אפריקה; גוטניק משה, מלבורן ישי"ק; גול לוי, לוד; גולדברג דניאל, טורונטו; גולדמיץ שניאור זלמן, 770; גולדשטיין חיים, קריות; גולדשמיד נפתלי, אוה"ת זאל; גולן יהודה, צפת; גורדון בנימין, מלבורן ישי"ק; גורליק לייבל, חובבי תורה; גורעביץ א"א, חובבי תורה; גורעוויטש שלום שמעון, ברינואה ישי"ק; גייסינסקי סענדי, תורת אמת ישי"ג; גייקובס יעקב, פנסלווניה; גינזבורג מתני'ה יהודה, אוה"ת זאל; גלדציילר מנחם מענדל, צפת; גלוכובסקי חיים אליהו, צפת; גלוכובסקי שניאור זלמן, ברינואה ישי"ק; גלסורקר ראובן, אור תמימים; גלעדי ישראל שניאור, ביתר; גלר אברהם, רמת אביב; גמליאל מנחם מענדל, צפת; גנדל שלמה, נתניה; געז הלל מנחם, ברינואה ישי"ג; גרוזמן שלמה חיים, צפת; גרומך שניאור זלמן, ביתר; גרין שמואל, מלבורן ישי"ק; גרינברג שמואל, רחובות; גריפקין, קליפורניה; גרפונקל שמואל אשר, ראשל"צ ; גרשוביץ יוסף יצחק, נתניה; גרשוביץ שמעון, בני ברק ישי"ק; דאהאן יוסף ישראל, אפסטייט; דאווידף ישראל צבי הירש, לונדון מכינה; דוח יוסף יצחק, אור שמחה; דזאשוילי מנחם מענדל, קריות; דייטש חנוך, מתיבתא אוה"ת; דייטש יוסף אליהו, תורת אמת ישי"ג; דיין חיים, ס. פאולו; דינרי אליהו, לוד; דיקשטיין אביגדור, נתניה; דיקשטיין אליהו, צפת; דלוין דוב בער, קרית גת; דלפון שלמה מנשה, מתיבתא אוה"ת; דנה לוי יצחק, קריות; דקל שניאור זלמן, מגדל העמק; דרחי שלום, קריות; דריי גמליאל יוסף, מגדל העמק; דריי חי הלל, ביתר; דרמון נתנאל, אור שמחה; האפט אבנר, רמת אביב; האטער ישעי', חובבי תורה; האקנער זלמן, חובבי תורה; הבלין מנחם מענדל, קרית גת; הוכברג יוסף יצחק, רחובות; הולצברג משה, חיפה; הולצברג משה, 'בית הר"מ'; הולצמן לוי יצחק, ביתר; הופמן מנחם מענדל, הייטעק; הורביץ יהושע, צפת; הורביץ שמואל דוד, מתיבתא אוה"ת; הורוויץ ישעי', ברינואה ישי"ג; היזמי יוסף, רמת אביב; היימן שלום דובער, ברינואה ישי"ק; היימס ישראל רפאל, מונטריאל ישי"ק; היינץ שלום בער, פנסלווניה; הירץ יהודה לייב, תורת אמת ישי"ג; הירשהורן דוד, הייטעק; הכטמן מנחם מענדל, צפת; הכטמן משה לייב, נתניה; הלוי שאול, אור מנחם קנדה; הלמן אבשלום, ס. פאולו; הלפרין לוי יצחק, רחובות; הלפרין מנחם מענדל, 770; הלר ישראל, קרית גת; הלר מרדכי, 770; העכט עזרא, חובבי תורה; העכט ש"א, קליפורניה; הראל שמריה, בית דגן; הרוש יוסף יצחק, מגדל העמק; הרצוג אריה זאב, לונדון מכינה; הרצל יוסף יצחק, אור שמחה; הרשקוביץ דב בער, קרית גת; הרשקופ עקיבא, תורת אמת ישי"ק; וואולמאן, קליפורניה; וואלף שמואל, מתיבתא אוה"ת; וואלקאוו דן, חובבי תורה; ווארד זכריה, בני ברק ישי"ג; וויטמאן טובי', ס. פאולו; וויינער מאיר, בני ברק ישי"ג; ווייספיש מנחם מענדל, נתניה; ווילאנסקי מענדל, חובבי תורה; ווילהעלם מנחם מענדל (בר"ז), מתיבתא אוה"ת; ווילמובסקי חיים זושא, מגדל העמק; ווילשאנסקי אהרן, ברינואה ישי"ג; ווילשאנסקי לוי, אוה"ת זאל; ווינבערג שניאור, טורונטו; ווינבערגער יוסף יצחק, ברינואה ישי"ק; וויס שלום דובער, חובבי תורה; וויספיש ניסן משה הכהן, אוה"ת זאל; ווירצבערג שלום דובער, מתיבתא אוה"ת; וולבובסקי חיים דוד, אוה"ת זאל; וולף מנחם מענדל, רחובות; וולף מנשה, מלבורן ישי"ק; וילהלם בנימין, 'בית הר"מ'; וילהלם חיים דוד, בני ברק ישי"ק; וילהלם לוי, 'בית הר"מ'; וינברג יוסף יצחק, רחובות; וינגלר בנימין, פנסלווניה; ויסגלס יהודה, לוד; ויספיש חיים, קריות; ועקנין אלעזר שימעון, חיפה; ועקנין שי, חובבי תורה; וקסלמן שלום, אור שמחה; זאיאנץ ראובן, ס. פאולו; זאנדהויז מנחם מענדל, מונטריאל ישי"ג; זאנדהויז שניאור זלמן, מתיבתא אוה"ת; זולוטוראוו אברהם, סיגייט; זייץ מאיר, ס. פאולו; זילבער אשר זעליג, אוה"ת זאל; זילברמן אברהם, בית דגן; זילברמן אורי, אור שמחה; זילברשטיין עקיבא, טורונטו; זלמנוב ישראל יצחק, נתניה; זלמנוב מנדי, קריות; זלמנוב שלמה דב, ברינואה ישי"ג; זלמנוב שמואל, לוד; זלץ שמואל, ראשל"צ ; זעליגווארגער מרדכי, ווינסאן; זעפרני צבי, נתניה; זקהיים משה, נתניה; זקלס אברהם, נתניה; זקס יצחקי, צפת; חביב אליהו, תורת אמת ישי"ק; חדד אפרים, הייטעק; חורושוכין אהרן, צפת; חזן יואל, מנשסתר; חיון איתמר, 'בית הר"מ'; חיות מיכאל יוסף, צפת; חלפא מנחם מענדל, צפת; חן פרץ, ברינואה ישי"ג; חנן טל, צפת; חרמץ אפרים, חיפה; חרפק ירון, צפת; טהאלער, קליפורניה; טוביאן מאיר, ברינואה ישי"ק; טויסטר בנימין, רחובות; טומא ישראל, ווינסאן; טייב יעקב ישראל, צפת; טייטלבוים בערל, פנסלווניה; טייכטל שלום דובער, ברינואה ישי"ק; טיליס יוסף יצחק, נתניה; טיפענברון יוסף יצחק, לונדון מכינה; טל דוב בער, הייטעק; טלזנר חיים, אוה"ת זאל; טסלר יוסף יצחק, נתניה; טעוועל שניאור זלמן, חיפה; טעלעשעווסקי אהרן ע, אוה"ת זאל; טענענבוים אליהו, חובבי תורה; טרנר שניאור זלמן, ביתר; טשעזני בן ציון, ברינואה ישי"ג; יארמוש יוסף יצחק, מתיבתא אוה"ת; יארמוש שמואל לוי, איווה; יארמוש שניאור זלמן, קרית גת; יוניק יוסף יצחק, ברינואה ישי"ק; יחזקאלי אהרל'ה, אור שמחה; יעקבסאן שמואל, מתיבתא אוה"ת; יעקובוביץ אמיר, לוד; יפה דוב מרדכי, אפסטייט; יצחקי ישראליק, קריות; ירוסלבסקי דוב בער, קרית גת; ישורון יהושע, קריות; ישראל פיתה, בני ברק ישי"ק; ישראלי מנחם, לוד; כהן גבריאל, איווה; כהן דני, רמת אביב; כהן טהרני ופה אדמונד, תות"ל המרכזית כפ"ח; כהן יוסף חיים, ראשל"צ ; כהן מ.ד, מנשסתר; כהן מנחם, לוד; כהן מנחם מענדל, נתניה; כהן מרדכי, מגדל העמק; כהן משה, קריות; כהן עזרא, בני ברק ישי"ק; כהן רחמים, חובבי תורה; כהן שלום דובער, צפת; כהן שמואל, מנשסתר; כהן שניאור זלמן, ראשל"צ ; כהנוב שמואל, מתיבתא אוה"ת; כפלין דוידי, בית דגן; כץ יצחק, ס. פאולו; כץ מענדי, לוד; כץ עידן, ביתר; כץ שולם, לוד; כצמאן לוי יצחק, ברינואה ישי"ג; כצמאן מנחם מענדל, ברינואה ישי"ג; כצמן אייזיק, מתיבתא אוה"ת; לאבקאווסקי ברוך שלום, ברינואה ישי"ק; לאבקאווסקי מנחם מענדל, אור שמחה; לאנג שניאור זלמן, קרית גת; לביא יוסף יצחק, בני ברק ישי"ק; לבקיבקר שלום, צפת; לברטוב דובער, חובבי תורה; לברטוב מנחם מענדל, אור שמחה; לוי מנחם מענדל, פרנקפורט; לויוב שלום בער, נתניה; לויטנסקי, קליפורניה; לוין גבריאל הלוי, 770; לוין זלמן הלוי, ברינואה ישי"ג; לוין יהודה, דרום אפריקה; לוין פיצ'ע, ביתר; לוינסון שמואל, נתניה; לויפער ארי'ה לייב, ברינואה ישי"ק; לוקשינסקי שלום דובער, בני ברק ישי"ג; לורבר יהודה, צפת; לזר ש, קליפורניה; לזרוס שניאור זלמן, דרום אפריקה; ליבעראוו אהרן, מלבורן ישי"ק; ליבעראוו יוסף חיים, מנשסתר; ליברזון מיכאל, מקסיקו; ליטוואק דובער, קריות; ליטוואק שלום, נתניה; לייטסטון מרדכי שמואל, מונטריאל ישי"ג; לייטר אברהם, קרית גת; ליין מנחם מענדל, מתיבתא אוה"ת; ליין פרץ, מתיבתא אוה"ת; ליפסקר ישראל נח, מתיבתא אוה"ת; ליפש יודי, לוד; ליפשיץ מנחם מענדל, תורת אמת ישי"ק; לנג שמואל, 'בית הר"מ'; לנדאו זכריה, נתניה; לנדאו נחום, נתניה; לנצ'נר שלום בער, רחובות; לנקין ברוך זאב, 770; לנקין מנחם מענדל, תורת אמת ישי"ג; לסגולד דן, ברינואה ישי"ק; לסקר בני, אור מנחם קנדה; לעוויטין שמואל, מתיבתא אוה"ת; לעווין רפאל שלמה, מונטריאל ישי"ק; לעווין שלמה הלוי, ברינואה ישי"ק; לעוולאוו נתן, איווה; לעווענטאל שניאור זלמן, ברינואה ישי"ג; לערנער אברהם שמואל, מתיבתא אוה"ת; לרנר שמואל, צפת; לרר חיים דוד, ביתר; מאזוז משה, צפת; מאיעסקי בערל, אוה"ת זאל; מאיעסקי ישראל נח, אוה"ת זאל; מאיעסקי ישראל נח, ברינואה ישי"ג; מאיעסקי מנחם מענדל, מתיבתא אוה"ת; מאיעסקי משה, ברינואה ישי"ג; מאירי משה, רחובות; מאצקין מנחם מענדל, מונטריאל ישי"ק; מאריס זלמן, חובבי תורה; מוזגרשוילי שבתאי, קרית גת; מויאל טל, פלורידה; מוניץ ישראל מאיר, חובבי תורה; מורדכיוב יוסף יצחק, צפת; מושקוביץ שרון, חיפה; מזרחי אלחנן, נתניה; מזרחי לוי יצחק, צפת; מזרחי נריה, 770; מחפוץ שמואל, צפת; מטוסוב אהרן, ברינואה ישי"ג; מטוסוב דובער, אוה"ת זאל; מטוסוב י"ל, ברינואה ישי"ג; מטוסוב ישראל, ברינואה ישי"ק; מיודובניק יקותיאל, נתניה; מיכאלשוילי אהרן, 'בית הר"מ'; מיכאלשוילי משה, קרית גת; מימון אביעד, 'דעת'; מינסקי דוד, צפת; מינסקי מנחם מענדל, חיפה; מינסקי משה, מתיבתא אוה"ת; מינץ, קליפורניה; מיפעי חיים מאיר, צפת; מישלובין העשל, קליפורניה; מליחי אורן, 'דעת'; מלמד משה, אור שמחה; ממו חיים, אור שמחה; מסיקה רוני, ברינואה ישי"ק; מעטוף שניאור זלמן, ביתר; מעין יוספי, אור שמחה; מקרוב זלמן, צפת; מרוזוב יחיאל, בני ברק ישי"ג; מרזל אברהם, לוד; מרזל אברהם אבא, לוד; מרזל מנחם מענדל, קרית גת; מרינובסקי, קליפורניה; מרנפעלד יהושע, סיגייט; מרנץ דוד, צפת; מרעשלי יוסף, מקסיקו; מרקוביץ מנדי, צפת; משה יהונתן, נתניה; משה יחיאל, קריות; משה יצחק אורי, אור שמחה; נאדלער יוסף, מתיבתא אוה"ת; נג'ר שלום, בני ברק ישי"ג; נובוסלעצקי אהרן, פנסלווניה; נוטיק משה לייב, בני ברק ישי"ק; ניימן דניאל, ס. פאולו; ניסילעוויטש מנחם מענדל, נתניה; נמני מנחם מענדל, לונדון מכינה; נמס אהרן מאיר, מאנסי; נסרתי שניאור, אור שמחה; נעג'אר אביחי, ווינסאן; נעמענאוו שלום דובער (נ"י), ברינואה ישי"ג; נפרסטק משה, ברינואה ישי"ג; נפרסטק משה, ס. פאולו; נקר מנחם מענדל, ברינואה ישי"ג; נקר ערן, צפת; סאבעל יוסף יצחק, אפסטייט; סבאג מתן ישראל, ביתר; סודרי רפאל, בני ברק ישי"ג; סויסא יעקב ישראל, ביתר; סוסיבר משה, חובבי תורה; סטזגובסקי מנחם מענדל, נתניה; סטריים יוסף יצחק, ראשל"צ ; סיבוני מנחם מענדל, ברינואה ישי"ק; סילבערשטיין ישראל, ווינסאן; סילווער זימל, מאנסי; סילווערשטיין יוסף, מונטריאל ישי"ק; סימפסאהן לוי, אוה"ת זאל; סימפסאן אליהו, אוה"ת זאל; סימפסאן אליהו, מנשסתר; סימפסאן לוי יצחק , מתיבתא אוה"ת; סימפסאן שמעון, מתיבתא אוה"ת; סימפסאן שניאור זלמן, מתיבתא אוה"ת; סימפסאן שניאור זלמן (ש"א), מתיבתא אוה"ת; סיקסיק אוריאל, נתניה; סלוצקין אביגדור, דרום אפריקה; סעגלמאן שלמה מרדכי, לונדון מכינה; סעיד מאיר, פלורידה; סעלניק יוסף יצחק מאיר, ברינואה ישי"ק; סעראבראנסקי משה מ, אוה"ת זאל; סערעברנסקי שמואל שלום, מונטריאל ישי"ג; ספייטר יעקב, רחובות; סקרדר משה, מנשסתר; סרצ'וק אור חיים, רחובות; סרצ'יק ישי, ראשל"צ ; סתהון אפרים, נתניה; עבאדי מיכאל, נתניה; עבער מנחם מענדל, אוה"ת זאל; עווערס שד"ב, מנשסתר; עומר יוסף יצחק, קריות; עוקבי יחיאל, אור שמחה; עזאגווי חיים, ווינסאן; עזיזה יהודה יצחק, קריות; עזיזה מאיר חי, קריות; עטיה רונן, אור שמחה; עטיה שניאור, בית שמש; עיזגווי מנחם מענדל, 770; עמילוב, קליפורניה; ענגעל ישעי', מונטריאל ישי"ק; ענגעלבערג יוסף, ברינואה ישי"ק; ענדע בערעלע, ס. פאולו; ערד בנימין, 'דעת'; ערד מאיר, 770; ערד שניאור זלמן, רחובות; פאס לוי יצחק, אוה"ת זאל; פאס משה מרדכי, ברינואה ישי"ג; פאפאק שניאור זלמן, ברינואה ישי"ג; פוגאטש אהרן, צפת; פוגלמאן דובער, לונדון מכינה; פופאק אהרן, ווינסאן; פורמנסקי שמעון, נתניה; פייגין שלום בער, קריות; פייגעלשטאק לוי יצחק, חיפה; פייזייב זוהר, אור שמחה; פייזייב חיים, אור שמחה; פיינגולד אביחי, הייטעק; פייסין אליהו, ס. פאולו; פייפ מענדל הלוי, מתיבתא אוה"ת; פייפ משה הלוי, ברינואה ישי"ג; פינסאן שמואל, ברינואה ישי"ג; פינסון אליעזר, איווה; פינק אברהם מאיר, מתיבתא אוה"ת; פינק פנחס הכהן, דרום אפריקה; פיקארסקי ישראל, ברינואה ישי"ג; פלדמן יענקי, לוד; פלדמן יענקי, 'בית הר"מ'; פלדמן מנחם, צפת; פנער יוסף, אור שמחה; פעווזנער מנחם מענדל, ברינואה ישי"ג; פעלער מנחם מענדל, לונדון מכינה; פערלאוו מנחם מענדל, מתיבתא אוה"ת; פערלמוטער לוי, מתיבתא אוה"ת; פרבר דובער, 770; פרבר שמעון מאיר, נתניה; פרודנשטסקי אברהם, 'דעת'; פרוינליך בנימין מרדכי, לונדון מכינה; פרוס אברהמי, לוד; פרוש יצחק, 770; פרז'ון פנחס, צפת; פרטוש אפרים, ווינסאן; פרטוש יונתן, אור מנחם קנדה; פריד מנחם מענדל, רחובות; פרידמאן מרדכי, מתיבתא אוה"ת; פרידמן ארנון, נתניה; פרידמן ברק, קריות; פרידמן דובער, רחובות; פרידמן מנחם מענדל, חיפה; פרידמן מנחם מענדל (ש"ג), צפת; פריימן יהושע, תורת אמת ישי"ק; פרמן יעקב, קריות; פרנקל מאניס, אוה"ת זאל; פרנקל מנחם מענדל, בני ברק ישי"ק; פרסיקו דובער, רחובות; צוברי יצחק, ראשל"צ ; צייגר אלחנן, צפת; צייטלין אריה לייב, ברינואה ישי"ג; צייץ יוסף יצחק, אור שמחה; צירקינד פסח, חובבי תורה; צירקינד שמואל, מונטריאל ישי"ג; צרפתי מנחם מענדל, ביתר; קאגאן שלמה, מאנסי; קאיקוב משה חזקיה, 'בית הר"מ'; קאלמאן דובער, לונדון מכינה; קאסטינער מרדכי, ברינואה ישי"ג; קאפלושניק ברוך, קרית גת; קבצניק יעקב, קרית גת; קבקוב בנימין זאב, בית שמש; קהניאל אריאל, צפת; קוביטשעק שניאור זלמן, רחובות; קוביצ'עק שלום דובער, מגדל העמק; קוט חיים נח, צפת; קופל שלום, חובבי תורה; קופרשמיט דניאל, בני ברק ישי"ג; קופרשמיט נתנאל, בני ברק ישי"ג; קורנבליט שניאור זלמן, קריות; קורקוס ירמיהו, אור שמחה; קיוומאן שמולי, חובבי תורה; קיי אהרן מאיר, צפת; קיי מענדל, מלבורן ישי"ק; קייזין פרץ, מתיבתא אוה"ת; קייליק בנימין, מנשסתר; קירנברג אליהו יחיאל, צפת; קירנברג נתנאל, צפת; קירשנזפט דוד, 770; קלעצי שמואל, איווה; קמינצקי דוד, מלבורן ישי"ק; קנטור לוי יצחק, ס. פאולו; קנפו מיכאל מענדל, ברינואה ישי"ק; קסטיאל יוסף יצחק, רחובות; קסלמאן שלום דובער, לונדון מכינה; קעניג מנחם, ונציה; קעניג מנחם מענדל, 'דעת'; קעניג שלומי, צפת; קפלן שמעון, איווה; קרימער חיים, ס. פאולו; קריפור עופר, 'דעת'; קרישבסקי שניאור זלמן, בני ברק ישי"ק; קרסיק ישראל, מגדל העמק; קרעמער מנחם מענדל, ברינואה ישי"ג; קרת מנחם מענדל, נתניה; ראדאל מאיר, ברינואה ישי"ג; ראובני לוי יצחק, בית דגן; ראזנפעלד צבי אלימלך, טורונטו; ראמאני אלעזר, מתיבתא אוה"ת; ראסקין ישראל, אוה"ת זאל; ראסקין מיכאל, מלבורן ישי"ק; ראסקין שמחה, מתיבתא אוה"ת; ראפאפורט שלום, חובבי תורה; ראקסין יעקב, ווינסאן; רביסקי ישראל נח, ברינואה ישי"ג; רביסקי לוי יצחק, פרנקפורט; רביסקי מנחם מענדל, ברינואה ישי"ק; רובאשקין חיים ארי', איווה; רובאשקין שנ"ז יששכר געצל, פרנקפורט; רובינשטיין ישראל לייב, לונדון מכינה; רוגלסקי אחי', אוה"ת זאל; רוז נתן, 770; רוזנבלום מאיר, סיגייט; רוזנברג אברהם, בני ברק ישי"ק; רוזנצוויג דוד, ונציה; רוזנצוויג יוסף, אור שמחה; רוט יוסי, ס. פאולו; רוטשילד בנימין, צפת; רויטבלט מנחם, נתניה; רוך יוסף יצחק, פלורידה; רוך שמואל אריה, צפת; רוסין שניאור זלמן, 'בית הר"מ'; רזיאל יעקב, קריות; ריבק יוסף יהודה, רחובות; ריבק מרדכי שלום, נתניה; ריבקין אהרן, ראשל"צ ; ריבקין יהושע ז, אוה"ת זאל; ריבקין ירחמיאל, לוד; ריבקין מיכאל, ברינואה ישי"ג; ריבקין צבי, אור שמחה; רידי מנחם אוריאל, מגדל העמק; ריטרמן יוסף יצחק, 'בית הר"מ'; ריטשלער מרדכי, ברינואה ישי"ג; רייטשיק, קליפורניה; רייטשיק משה הלוי, ברינואה ישי"ג; רייכמאן מנחם מענדל, ברינואה ישי"ק; רייניץ שלום, צפת; רייצעס משה חיים, איווה; רימלער מנחם מענדל, מלבורן ישי"ק; רענא נתן, ברינואה ישי"ק; רענדלער אהרן, חובבי תורה; רקסין אליעזר, ברינואה ישי"ג; שאחאט דוד, ווינסאן; שאלער יצחק, חובבי תורה; שאער שילה מרדכי, חיפה; שגלוב ישעי' הלוי, ברינואה ישי"ג; שווארץ שמעון ישראל, צפת; שוחאט שמואל ראובן, אוה"ת זאל; שולמן יוסף, טורונטו; שוסטערמאן מנחם מענדל, מאנסי; שוסטערמן יקותיאל, חובבי תורה; שור שמעון, מתיבתא אוה"ת; שטיינברג שניאור זלמן, תורת אמת ישי"ק; שטיינר מנחם מענדל, צפת; שטילערמאן שניאור זלמן, מתיבתא אוה"ת; שטיפל מענדל, מונטריאל ישי"ק; שטראקס אברהם, תות"ל המרכזית כפ"ח; שטראקס יוסף יצחק, מגדל העמק; שטראקס מנחם מענדל, לונדון מכינה; שטרית לוי, ברינואה ישי"ק; שיין יוסף יצחק, אוה"ת זאל; שיינפלד מרדכי, חובבי תורה; שיינפעלד משה, מתיבתא אוה"ת; שיש יוסף יצחק, מנשסתר; שכטר יעקב, בני ברק ישי"ק; שכטר נפתלי, טורונטו; שלג שחר, 'דעת'; שלוש רפאל, רחובות; שלינסון מרדכי, ברינואה ישי"ג; שמואל ריבר, קריות; שמואלי משה, ברינואה ישי"ג; שמואלי שניאור, מונטריאל ישי"ק; שמוקלער שלום דובער, ווינסאן; שמח זיו, 'בית הר"מ'; שמחון שמואל, בית שמש; שניאור יוסף דב, ברינואה ישי"ג; שניידר יאיר, ביתר; שפאלטער הירשל, איווה; שפוץ צבי הירש, מתיבתא אוה"ת; שפיגל אריאל, ברינואה ישי"ג; שפיגלמן שלום נטע, מונטריאל ישי"ק; שפלטר אלי, פנסלווניה; שפרינגר איסר, צפת; שפרינגר חיים, לוד; שפריצער מנחם מענדל, מתיבתא אוה"ת; שרון מנחם ישראל, צפת; שרעבי שניאור זלמן, ביתר; תורן אריה לייב, צפת; תרוזמן דוד, פרנקפורט.

בהגרלה שהתקיימה על סט 'אגרות קודש' בין משתתפי המבחן הראשון זכה הת' מנחם מענדל שטראקס מהמכינה בלונדון, ובהגרלה על סט לקוטי שיחות שהתקיימה בין משתתפי המבחן השני, זכה הת' שמואל פלג מישיבת חב"ד בבית שמש.

משתתפי המבחן הראשון, קבלו את קובץ 'התמים' האחרון שי"ל לחודשים ניסן-אייר, ולמצטייני המבחן השני יחולק הספר "קובץ י"א ניסן - שנת הק"ג".

לבירורים, שאלות וכד', ניתן לפנות למשרד את"ה המרכזי בטל': 718.773.4939, או בטלפקס: 718.735.7279. אימייל: ATO770@hotmail.com

חזרה לכותרות