השעה עכשיו ב770

 770Live אתר באנגלית


 התוועדיות וכינוסים - ארכיון


 זמני היום


 סידור תהילת השם


 ארכיון מאמרי הגות


 שלח תגובה

 חדשות און ליין מ770


 לוח מזל טוב מפורט מקראון הייטס

 חומש


 תהילים


 תניא


 רמב"ם

 תשמ"ח, תשרי - אדר


 תשמ"ח, ניסן - אלול


 תשמ"ט, תשרי - אדר


 תשמ"ט, ניסן - אלול


 תש"נ


 תשנ"א


 תשנ"ב


 שיחות קודש מתש"י – תשמ"ז


 מאמר באתי לגני תשי"א


 מאמר באתי לגני תשמ"א

 עניני גאולה ומשיח ולקוטי שיחות
 מאת הרב שלום יעקובסון   שיעורים במסכת סוטה
 בעברית ובאידית   בקרוב: שיעורים בעברית
 בלקוטי שיחות  
 מאת הרב לוי יצחק גיזבורג  


 קטעים מיוחדים


 "לראות את מלכנו" השבועי


 "לראות את מלכנו" - ארכיון


 "השיחה השבועית"

 ניגוני חסידי חב"ד – ניחוח


 אוצר ניגוני חב"ד


 עוד ניגונים

 בית חיינו – היסטוריה


 שלח תגובה

 עזרה בצפיה בשידור חי
 Real Player - Windows Media   מפת האתר


Page 2

770 - A Brief History

Rebbe with Previous Rebbe -1949The present Rebbe Mh"m shlita (the son-in-law of the previous Rebbe) arrived in New York on 28 Sivan, 5701, from Nazi-occupied France, after miraculously escaping from their clutches. The Rebbe immediately began his holy work, with his office being in 770 on the first floor near the Shul.

Rebbe entering his officeEventually the Shul became too small for the ever-growing community of Chassidim, and a larger Shul was built on the basement level. This Shul was soon too small as well, and was expanded several times through adjacent buildingsThe Rebbe's farbrengen  -winter of 1952 until it reached the corner of the block. Most recently in the years 5753 - 5754 the Shul expanded forward towards Eastern Parkway, onto the front lawn area, and under the sidewalk until the street curb.

The Rebbe's farbrengen  -mid 1970'sMay we merit to see immediately the full revelation of the Rebbe Melech Ha'Moshiach with the complete and full redemption, and the bringing of this Shul and all other Shuls to Yerushalayim, to be attached eternally to the Beis Hamikdash Hashlishi.


PREVIOUS PAGE

Yechi Adoneinu Moreinu Verabeinu Melech Hamoshiach L'olam Voed