השעה עכשיו ב770

 770Live אתר באנגלית


 התוועדיות וכינוסים - ארכיון


 זמני היום


 סידור תהילת השם


 ארכיון מאמרי הגות


 שלח תגובה

 חדשות און ליין מ770


 לוח מזל טוב מפורט מקראון הייטס

 חומש


 תהילים


 תניא


 רמב"ם

 תשמ"ח, תשרי - אדר


 תשמ"ח, ניסן - אלול


 תשמ"ט, תשרי - אדר


 תשמ"ט, ניסן - אלול


 תש"נ


 תשנ"א


 תשנ"ב


 שיחות קודש מתש"י – תשמ"ז


 מאמר באתי לגני תשי"א


 מאמר באתי לגני תשמ"א

 עניני גאולה ומשיח ולקוטי שיחות
 מאת הרב שלום יעקובסון   שיעורים במסכת סוטה
 בעברית ובאידית   בקרוב: שיעורים בעברית
 בלקוטי שיחות  
 מאת הרב לוי יצחק גיזבורג  


 קטעים מיוחדים


 "לראות את מלכנו" השבועי


 "לראות את מלכנו" - ארכיון


 "השיחה השבועית"

 ניגוני חסידי חב"ד – ניחוח


 אוצר ניגוני חב"ד


 עוד ניגונים

 בית חיינו – היסטוריה


 שלח תגובה

 עזרה בצפיה בשידור חי
 Real Player - Windows Media   מפת האתר


Rabbi Sholom Jacobson
Shiurim in the Rebbe's Sichos
B'Inyoney Moshiach and Geulah
with Rabbi Sholom Jacobson
IN ALL PAST WARS, ISRAEL TRIED CONCESSIONS & APPEASEMENT, THAT WAS A DISMAL FAILURE! TEST ME: TRY TO TAKE A FIRM STANCE! - (Motzi Shabbos, Eve of 14 Iyar 5738) part 6 OF 8 - - - 10 min.
MIXED MESSAGES EMBOLDENS THE ENEMY - - WHILST ROOTING OUT TERRORISTS THEY INDICATE CERTAIN AREAS WHERE THEY WILL NOT BOTHER THEM, SHOWS INTIMIDATION - - (Motzi Shabbos, Eve of 14 Iyar 5738) part 5 OF 8 - - - 16 min.
TRUE INDEED, THE GUARDIAN OF ISRAEL DOES NOT SLUMBER NOR SLEEP - HOWEVER, WE MUST DO ALL WE CAN IN A NATURAL WAY- - (Motzi Shabbos, Eve of 14 Iyar 5738) part 4 of 8 - - - 11 min.
SHOWING FEAR & INTIMIDATION - INVITES STRONGER PRESSURE TO YIELD TO EVEN MORE AVARICIOUS DEMANDS FROM THE GOYIM - - - (Motzi Shabbos, Eve of 14 Iyar 5738) part 3 of 8 - - - 9 min.
ALL MILITARY EXPERTS SAY: GIVING UP TERRITORIES IS A THREAT! - - YET, THERE ARE GOV'T OFFICIALS PLAYING POLITICS --(Motzi Shabbos, Eve of 14 Iyar 5738) part 2 of 8 - - - 8 min.
THE SITUATION IN ERETZ YISRAEL: CONCESSIONS & APPEASEMENT WAS A DISMAL FAILURE - - - IT ONLY BRINGS GREATER DEMANDS - - - (Motzi Shabbos, Eve of 14 Iyar 5738) part 1 0f 8 - - - 8 min.
RaSHB"Y: HOW PRECIOUS ARE THE JEWISH PEOPLE BEFORE G-D - HE IS ALWAYS WITH THEM - - - (Lag B'Omer 5738) - - - (part 2 of 2) - - - 8 min
WHAT WE CAN LEARN FROM REBBI SHIMON BAR YOCHAI. - - THE TEN MIVTZOIM HASTEN THE GEULA - - - (Lag B'Omer 5738) - - - (part 1 of 2) - - - 10 min
24 NISSAN: LESSONS & INSPIRATION WE CAN LEARN IN OUR DAILY AVODA - - - (24 Nissan 5747) - - - part 2 of 2 - - - [9 min].
24 NISSAN: LESSONS & INSPIRATION WE CAN LEARN FROM THIS DAY - - - (24 Nissan 5747) - - - part 1 of 2 - - - [18 min].
PESACH: BIRTHDAY OF THE JEWISH PEOPLE - - - (11 Nissan 5743) - - - part 3 of 3 [10 min]
"YUD ALEF" NISSAN: ON EVERY "BIRTHDAY" EVERY PERSON IS BORN ANEW - - - (11 Nissan 5743) - - - part 2 of 3 [7 min]
"YUD ALEF" NISSAN: A BASIC LESSON TO LEARN FROM A "BIRTH-DAY" - - -(11 Nissan 5743) - - - part 1 of 3 [11 min]
HOW CAN AN ORDINARY JEW PRESUME TO EMULATE THE HOLY ARIZAL’S AVODA? - - LESSON'S WE CAN IMPLEMENT TO HASTEN THE GEULA - - (Letter 5 Menachem-Av 5732 - Likkutei Sichos v. 9 p. 252) - - - 11 min
5 MENACHEM AV - DAY OF ARIZAL's HISTALKUS. AN AUSPICIOUS TIME TO UNITE & ASK HASHEM FOR THE ULTIMATE GEULA - - (Letter of 5 Menachem-Av 5743 - Likkutei Sichos v. 24 p. 338) - - 8 min
WHEN WE RESPOND FIRMLY & RESOLUTELY - THEN THE GOYIM WILL ASSIST THE JEW’S TO HOLD ON TO ALL THEIR LAND - - - (Shabbos Parshas Shlach, 28 Sivan 5742 - part 5 of 5) - - - [12 min]
REFUTING THE CLAIMS OF THE AFRICANS & EGYPTIANS AGAINST THE JEW’S - - - (Shabbos Parshas Shlach, 28 Sivan 5742 - part 4 of 5) - - - [7 min]
REFUTING THE CLAIMS OF BNEI YISHMAEL WHO WANT TO STEAL PARTS OF ERETZ YISRAEL - - - (Shabbos Parshas Shlach, 28 Sivan 5742 - part 3 of 5) - - - [6 min]
<< First Page  | < Previous Page  |  Next Page >  |   Last Page >>
Page 1  of  6,   100  shiurim in total
Yechi Adoneinu Moreinu Verabeinu Melech Hamoshiach L'olam Voed