השעה עכשיו ב770

 770Live אתר באנגלית


 התוועדיות וכינוסים - ארכיון


 זמני היום


 סידור תהילת השם


 ארכיון מאמרי הגות


 שלח תגובה

 חדשות און ליין מ770


 לוח מזל טוב מפורט מקראון הייטס

 חומש


 תהילים


 תניא


 רמב"ם

 תשמ"ח, תשרי - אדר


 תשמ"ח, ניסן - אלול


 תשמ"ט, תשרי - אדר


 תשמ"ט, ניסן - אלול


 תש"נ


 תשנ"א


 תשנ"ב


 שיחות קודש מתש"י – תשמ"ז


 מאמר באתי לגני תשי"א


 מאמר באתי לגני תשמ"א

 עניני גאולה ומשיח ולקוטי שיחות
 מאת הרב שלום יעקובסון   שיעורים במסכת סוטה
 בעברית ובאידית   בקרוב: שיעורים בעברית
 בלקוטי שיחות  
 מאת הרב לוי יצחק גיזבורג  


 קטעים מיוחדים


 "לראות את מלכנו" השבועי


 "לראות את מלכנו" - ארכיון


 "השיחה השבועית"

 ניגוני חסידי חב"ד – ניחוח


 אוצר ניגוני חב"ד


 עוד ניגונים

 בית חיינו – היסטוריה


 שלח תגובה

 עזרה בצפיה בשידור חי
 Real Player - Windows Media   מפת האתר


Windows Media Player and RealPlayer
System Requirements and Download Help
for Windows and Macintosh
 
 


Windows Media Player Download for Windows or Macintosh:
 
 

Download Windows Media PlayerRealPlayer 10 System Requirements and Download
for Windows and Macintosh:

 
 


For Windows

Minimum System Requirements:
- 350 MHz Intel Pentium II processor or equivalent
- 64 MB of RAM(128MB on Windows XP or later)
- 52 MB available disk space
- 28.8 Kbps modem (audio only)
- 16-bit sound card and speakers
- 65,000-color video display card set to display at 800x600 (video)
- Windows 98SE, Windows ME, Windows NT 4.0
with Service Pack 6 or later, Windows 2000 with Service Pack 2 or later, or Windows XP
- IE 5.0 or later

Recommended Computer:
- 500 MHz Intel Pentium III processor or greater
- 128 MB of RAM
- High-speed Internet connection
- Full Duplex sound card and speakers
- 65,000-color video display card set to display at 800x600 or higher
- Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 with Service Pack 2 or later, or Windows XP
- Internet Explorer 6.0 or later

Download RealPlayer 10 for Windows

When prompted, choose Save to Disk and specify the directory where you want the RealPlayer Download installation program to be saved.

Locate and double-click the file "RealPlayer10-5GOLD.exe" that you have just downloaded. This will begin the RealPlayer Download setup process.For Macintosh OSX

Minimum System Requirements:
- Mac OS X 10.2 (with Safari installed) or later (10.3 or later recommended)
- 256 MB RAM (512 MB recommended)
- G3, G4, Mac OS X compatible
- Internet Connection

Download RealPlayer 10 for Mac OSX

 1. Your browser should download and decompress RealPlayer onto the computer desktop or into your downloads folder.
 2. Drag the RealPlayer icon into your Applications folder.
 3. Double-click RealPlayer to begin using it.
If the browser instead downloads and leaves a file called /support/RealPlayer10GOLD.dmg, follow these steps:

 1. Double-click /support/RealPlayer10GOLD.dmg; a new disk drive should appear called RealPlayer Disk Image.
 2. Open RealPlayer Disk Image, and drag the RealPlayer icon to your Applications folder.
 3. Unmount RealPlayer Disk Image. To do this, select it in the Finder and choose Eject from the File Menu.
 4. Drag the /support/RealPlayer10GOLD.dmg file to the trash.
 5. Double-click RealPlayer in your Applications folder.
 6. For more information about how to use the RealPlayer 10.0 for Mac OS X, please read the release notes file displayed at the end of the installation.
 7. The release notes include details on system requirements, supported web browsers and information about known issues with the RealPlayer 10.0.

  If you experience any problems, please refer to RealPlayer's Frequently Asked Questions at:
  http://service.real.com/help/faq/

  or their Knowledge Base at:
  http://service.real.com/kb/RealPlayer 8 System Requirements and Download
for Windows and Macintosh (for older systems):

 
 


For Windows

Minimum System Requirements:
- 120 MHz Intel Pentium processor or equivalent (audio only)
- 16 MB of RAM
- 28.8 Kpbs modem
- 16-bit sound card and speakers
- 65,000-color video display card (video)
- Windows* 95, Windows 98, Windows 2000, Windows 2000 ME (final release version only) or Windows NT 4.0 with Service Pack 4
- IE 4.0.1 or Netscape 4.0 or later

Recommended Computer:
- 200 MHz Intel Pentium processor or better
- 32 MB or more of RAM
- 56.6 Kbps or better modem
- Full Duplex Sound card and speakers
- 65,000-color or better video display card
- Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows 2000 ME (final release version only) or Windows NT 4.0 with Service Pack 4
- IE 4.0.1 or Netscape 4.0 or later.

Download RealPlayer 8 for Windows

When prompted, choose Save to Disk and specify the directory where you want the RealPlayer Download installation program to be saved.

Locate and double-click the file "realplayer8-setup.exe" that you have just downloaded. This will begin the RealPlayer Download setup process.For Macintosh

Minimum System Requirements:
- Mac OS 8.1 or later
- 32 MB RAM
- Virtual Memory turned on, set to 64MB
- 604 PowerPC (200 MHz or better)
- 28.8 Kpbs modem Internet connection
- Browser support: Microsoft Internet Explorer 4.01 or later or Netscape 4.05 or later

Recommended Computer:
- Mac OS 8.5 or later
- 64MB RAM or more
- Virtual Memory turned on, set to 128MB
- G3 233 (or faster) PowerPC
- 56.6 Kbps or better Internet connection
- Browser support: Microsoft Internet Explorer 4.01 or later or Netscape 4.05 or later

Note: Content designed for higher speed connections may have greater system requirements.

Download RealPlayer 8 for Macintosh

Locate the downloaded file, "rp8-setup.hqx". Double-click the downloaded file to begin the RealPlayer 8 installation. It should decompress to be the RealPlayer 8 Basic Installer automatically.

Follow the instructions in each of the installer screens. If the installer is not extracting properly, you may need to use a program such as Stuffit Expander to decompress the file and then double click on the installer.

The RealPlayer 8 program is installed in the RealPlayer folder in the Internet Applications folder in the Internet folder, unless you specify otherwise. The installation also installs several files into the system folder of your computer.

For more information about how to use the RealPlayer 8 Basic for Macintosh, please read the ReadMe file located in the Internet Applications folder in the Internet folder.

The ReadMe include details on system requirements, supported web browsers and information about known issues with the RealPlayer 8 Basic.תודה רבה לרב מאיר הכהן גוטניק ומשפחתו שיחיו על עזרתם בהקמת האתר, שיתברכו בכל טוב גשמי ורוחני
Yechi Adoneinu Moreinu Verabeinu Melech Hamoshiach L'olam Voed