השעה עכשיו ב770

 770Live אתר באנגלית


 התוועדיות וכינוסים - ארכיון


 זמני היום


 סידור תהילת השם


 ארכיון מאמרי הגות


 שלח תגובה

 חדשות און ליין מ770


 לוח מזל טוב מפורט מקראון הייטס

 חומש


 תהילים


 תניא


 רמב"ם

 תשמ"ח, תשרי - אדר


 תשמ"ח, ניסן - אלול


 תשמ"ט, תשרי - אדר


 תשמ"ט, ניסן - אלול


 תש"נ


 תשנ"א


 תשנ"ב


 שיחות קודש מתש"י – תשמ"ז


 מאמר באתי לגני תשי"א


 מאמר באתי לגני תשמ"א

 עניני גאולה ומשיח ולקוטי שיחות
 מאת הרב שלום יעקובסון   שיעורים במסכת סוטה
 בעברית ובאידית   בקרוב: שיעורים בעברית
 בלקוטי שיחות  
 מאת הרב לוי יצחק גיזבורג  


 קטעים מיוחדים


 "לראות את מלכנו" השבועי


 "לראות את מלכנו" - ארכיון


 "השיחה השבועית"

 ניגוני חסידי חב"ד – ניחוח


 אוצר ניגוני חב"ד


 עוד ניגונים

 בית חיינו – היסטוריה


 שלח תגובה

 עזרה בצפיה בשידור חי
 Real Player - Windows Media   מפת האתר


Page 1

770 - A Brief History

Previous Rebbe arrives in US for visit in 1929The previous Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchok Schneerson, came to America on the ninth of Adar II 5700 (March 20, 1940), after miraculously escaping from Nazi-occupied Poland. For six months he stayed at the Greystone Hotel in Manhattan, NY where he had a suite that was used as a Shul in addition to his living quarters.

Finally, on the 5th of Av, a fitting residence was located, and negotiations were started to purchase the building at 770 Eastern Parkway. A week later on Friday, 12 days in Av, the purchase was completed, and the Rebbe was given the keys. A few days later the Rebbe came to 770 and prayed Mincha and Maariv there. He then said, "The One Above should allow it to be a permanent dwelling for the soul, for Torah study and for prayer services, but a temporary dwelling for living purposes. For very soon we should merit to be in the Holy Land with Moshiach."

Previous Rebbe arrives in US to stay -1940 On Sunday, 19 days in Elul 5700, the Rebbe left the hotel and moved into 770. HisPrevious Rebbe becomes US citizen -1949 living quarters were on the second floor, and the Shul and Yeshiva Tomchei Temimim on the first floor. Upon entering 770 the Rebbe said, "Yehi rotzon az di tfilos zolen zain mit a pnimiyus, un es zol zich davnen mit der emes avodah - pnimiyus'diken geshmak." The official Chanukas Ha'bayis celebration took place on the following Tuesday, 21 days in Elul.


NEXT PAGE

Yechi Adoneinu Moreinu Verabeinu Melech Hamoshiach L'olam Voed